Kultura kompanije

Enterprise purpose

Svrha preduzeća:Fokusirajte se na korisničko iskustvo, stvorite zvjezdani brend i budite pružatelj usluga kojem kupci vjeruju!

Misija preduzeća:Konstantno stvarajte i težite poboljšanju kvalitete spužvastih proizvoda!

vizija kompanije:da svijet učinimo čistijim, zdravijim i ljepšim!

Vrijednost brenda:fokus, integritet, dijeljenje, win-win!

Poslovna filozofija:inovacija, poboljšanje, usluga i stabilnost!

Koncept talenata:imaju i sposobnosti i politički integritet, eklektični, najbolje iskoriste svoje talente!

Koncept usluge:baziran na usluzi, preživite na kvaliteti i tražite razvoj na nauci!

Koncept kvaliteta:Tržište je more, kvalitet je brod, a kvaliteta jedro!

Business philosophy
Company culture

Kultura kompanije:Zajedno, međusobno pomaganje, zajedništvo i prijateljstvo!

Slogan kompanije: Danas kompaniju smatram svojim domom;sutra će kompanija biti ponosna na mene!

Dugoročni cilj:za postizanje velikog uspjeha, poštenja i prosperiteta!